Audits

De Zilveren Kruis Beoordelingsrichtlijn (ZBR) is een richtlijn voor een kwaliteitstoets die staat voor kwalitatief verantwoorde zorg en zorgproducten. Met deze toets beoogt Zilveren Kruis de kwaliteit van de ingekochte zorgproducten te beheersen en verder te verbeteren.

Er bestaan 2 varianten van de ZBR audit:

Doelstelling ZBR

Door de samenwerking aan te gaan met zorgleveranciers die aan de ZBR-eisen voldoen, wordt de klant van Zilveren Kruis verzekerd van kwalitatief goede, effectieve en veilige zorg. Daarnaast worden zorgleveranciers door de ZBR gestimuleerd en in de gelegenheid gesteld om de effectiviteit van de door hen geboden interventies te kunnen demonsteren.

De beoordelingsrichtlijn is ontwikkeld met kennis vanuit de branche en in aansluiting op reeds bestaande kwaliteitsnormen. Als basis zijn belangrijke aspecten uit de internationale norm ISO 9001 en de nationale zorgstandaard HKZ overgenomen, te weten:

  • het zekerstellen van klantentevredenheid;
  • het adequaat afhandelen en opvolgen van klachten;
  • een doelmatige procesbeheersing;
  • een plan-do-check-act cyclus van continu verbeteren.