ZBR Online

Sommige klanten wensen de samenwerking met eigen zorgleveranciers door te zetten. Binnen de polisvoorwaarden bestaat in een aantal gevallen hiervoor de mogelijkheid tegen een lagere vergoeding. Ondanks het feit dat deze leveranciers geen contract hebben met Zilveren Kruis, dienen deze wel te voldoen aan een aantal kwaliteitseisen die zijn vastgelegd in de ZBR Online. De zorgleverancier wordt dan gevraagd om een online vragenlijst in te vullen, gebaseerd op de volledige ZBR eisen.

Aanmelden

Nieuwe leveranciers kunnen zich via deze website aanmelden. Onderdeel van de aanmelding is het invullen van een productsheet. Na aanmelding ontvangt u dit document van ons. Vervolgens wordt Zilveren Kruis geïnformeerd over de aanmelding. Zij bepalen of de leverancier in aanmerking komt voor de ZBR Online. Zij informeren vervolgens QSN en QSN neemt contact op met de zorgleverancier voor het starten van de ZBR Online procedure. Download hier het beoordelingsproces van de ZBR Online.

Beoordeling

De zorgleverancier wordt gevraagd om een online vragenlijst in te vullen, gebaseerd op de volledige ZBR eisen. QSN beoordeelt de uitkomsten en corrigerende maatregelen en informeert Zilveren Kruis en leverancier hierover. Een tekortkoming is niet toegestaan en dient te worden opgelost, alvorens goedkeuring wordt verleend. Daartoe krijgt de leverancier maximaal 3 weken de tijd. QSN beoordeelt en informeert Zilveren Kruis en de leverancier van de uitkomsten. Klik hier voor de procedure bij tekortkomingen.

Goedkeurende verklaring

Er wordt geen certificaat uitgegeven, maar een schriftelijke bevestiging van de resultaten naar de leverancier gestuurd. De goedkeurende verklaring is geldig voor een periode van 3 jaar.

Begeleiding vanuit QSN

Indien u behoefte heeft aan begeleiding bij het invullen van de ZBR Online is het mogelijk om een telefonische afspraak te maken met de auditor. Hiervoor dient vooraf een afspraak ingepland te worden. Neem hiervoor contact op met Michelle van Lierop, 0252-547 000.

Tarieven

ZBR Online beoordeling Eenheid Tarief
ZBR Online Goedkeurende verklaring Schriftelijke toets € 550,00

Deze tarieven zijn exclusief BTW.

Aanpassen goedkeurende verklaring

Indien u de goedkeurende verklaring wilt aanpassen, omdat u ook uw dienstverlening bij andere klanten van Zilveren Kruis gaat inzetten, verzoeken wij u om een e-mail te sturen naar info@qsn.nl. Vermeld hierbij uw contactgegevens, wanneer u de goedkeurende verklaring heeft verkregen en de organisatie waar uw dienstverlening ingezet zal worden. Dan nemen wij contact met u op.