ZBR

ZBR schema

De Zilveren Kruis Beoordelingsrichtlijn (ZBR) is een kwaliteitstoets gericht op de onderdelen Organisatie, Product/Dienst en Proces. De betrouwbaarheid van de organisatie kan worden getoetst op basis van een schriftelijke beoordeling van aangeleverde documenten. De overige aspecten worden met behulp van een praktijktoets geverifieerd bij de zorgleverancier.

Aanmelden

Nieuwe leveranciers worden conform het inkoopbeleid van Zilveren Kruis geselecteerd en op de hoogte gebracht van de ZBR audit. Via de website kunnen deze leveranciers informatie opvragen en zich aanmelden voor de beoordeling. QSN zal door middel van een schriftelijke toets en een praktijktoets beoordelen in hoeverre de leverancier voldoet aan de eisen van de ZBR. Download hier het beoordelingsproces van de ZBR.

Schriftelijke toets

De leverancier wordt gevraagd de betreffende documenten voor de schriftelijke toets toe te sturen aan QSN. Deze worden beoordeeld op geldigheid en validiteit. De leverancier ontvangt schriftelijk de bevindingen van deze beoordeling.

Praktijktoets

Vier tot acht weken na het behalen van de schriftelijke toets wordt de praktijktoets uitgevoerd. De praktijktoets wordt bij de leverancier op locatie uitgevoerd door middel van interviews en verificaties in de praktijk (audits). Aan het einde van de toets worden bevindingen met de leverancier doorgesproken en schriftelijk overhandigd. Eventuele tekortkomingen dienen binnen drie maanden te worden opgelost. De auditor beoordeelt deze oplossingen en kan vervolgens positief advies uitbrengen aan Zilveren Kruis. Indien er geen oplossingen worden ontvangen of de overeengekomen maatregelen zijn onvoldoende doorgevoerd, dan brengt de auditor negatief advies uit aan Zilveren Kruis.

Vervolgbezoeken en verificatie van corrigerende maatregelen worden aan de leverancier op nacalculatie doorbelast tegen het geldende uurtarief, met een minimum van 2 uur.

Certificaat van goedkeuring

Als Zilveren Kruis akkoord gaat met het uitgegeven advies, ontvangt de leverancier een certificaat van goedkeuring. Dit ZBR certificaat is 3 jaar geldig.

Tarieven

ZBR audit Eenheid Tarief
ZBR certificatie audit
Max. 3 producten en < 100 medewerkers
Schriftelijke toets en
Praktijktoets halve dag
€ 960,00
ZBR certificatie audit medior
3-9 producten en/of > 100 medewerkers
Schriftelijke toets en
Praktijktoets hele dag
€ 1.400,00
ZBR certificatie audit complex
Min. 10 producten en/of > 250 medewerkers
 Schriftelijke toets en
Praktijktoets 2 dagen
€ 2.400,00

Deze tarieven zijn inclusief reiskosten, certificaatkosten en exclusief btw. Na afloop van de audit ontvangt u een rapportage, een ZBR certificaat en een ZBR keurmerk sticker.
Verificatie van corrigerende maatregelen worden op nacalculatie doorbelast tegen het geldende uurtarief, met een minimum van 2 uur.

Meer informatie is op te vragen via het aanmeldformulier op deze website.