Het CoachingsGilde (onderdeel van BBCC Coaching & Mediation)

Het CoachingsGilde (onderdeel van BBCC Coaching & Mediation)

Parallelweg 16
6634 AB Batenburg

Coaching, Mediation
*Coaching: Coaches van Het CoachingsGilde zijn gespecialiseerd in het coachen van medewerkers en ondernemers. Structuur aanbrengen, werkzaamheden beter plannen en het optimaliseren van de samenwerking binnen een organisatie leiden snel tot een effectievere inzet van medewerkers. *Mediation: In conflictsituaties biedt mediation uitkomst. Door gesprekken op gang te brengen kan er gezamenlijk naar oplossingen worden gezocht. Een mediator van Het CoachingsGilde helpt daarbij als gespreksbegeleider en procesbewaker zodat aan wensen, belangen en emoties van beide partijen voldoende aandacht wordt geschonken.

ZBR Livvit
27 maart 2019