Waar kan ik met mijn klacht terecht?

Klachten kunnen mondeling of schriftelijk bij het auditbureau, QSN, worden ingediend. QSN zal uw klacht in behandeling nemen, onderzoeken en afhandelen. U wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de uitslag. De doorlooptijd van de afhandeling bedraagt maximaal 4 weken.

Wilt u feedback geven? Laat het ons dan weten via een e-mail Vermeld hierbij uw naam, de naam van de organisatie, uw telefoonnummer en e-mail adres.