Wat is een goedkeurende verklaring?

Zorgleveranciers die de ZBR Online met positief resultaat doorlopen ontvangen een goedkeurende verklaring. In deze verklaring is opgenomen dat de zorgleverancier voldoet aan de ZBR Online criteria en voor welke dienstverlening en welke klant van Zilveren Kruis de verklaring van toepassing is.  De goedkeurende verklaring is 3 jaar geldig.