Wat moet ik doen als het ZBR certificaat afloopt?

QSN informeert zowel Zilveren Kruis als de zorgaanbieder tijdig het aflopen van de geldigheidstermijn van het certificaat. Vervolgens wordt in gezamenlijk overleg een planning gemaakt voor de herbeoordeling.