Over ons

Certificatie zou niet sexy zijn. Veel papier, weinig actie. Organisaties zien certificering vaak als een ‘moetje’. Maar wat als we je zouden vertellen dat het niet gaat om die certificering, maar om wat certificering mogelijk maakt? Dat certificering een opstap vormt naar verdere groei en professionalisering? Naar transparante processen, lerende organisaties en betere resultaten.

Onze visie

Risico- en kwaliteitsmanagement, veel mensen hebben er zo hun eigen beeld bij. De een denkt aan klinische eisen in vuistdikke handboeken en chirurgische ontledingen tijdens genadeloze audits. Voor hen is risico- en kwaliteitsmanagement een dwangbuis van normen en eisen, die rücksichtslos nageleefd dient te worden.
 Anderen denken aan stoffige en bureaucratische processen die pallets papier produceren en treurig veel tijd vreten, maar die bar weinig resultaten opleveren. Procentje erbij, procentje eraf. Komma naar links, komma naar rechts.

QSN ziet het anders. Kwaliteit is natuurlijk en vanzelfsprekend. Het daagt uit om het beste uit de organisatie en jezelf te halen. Daarbij gaan wij uit van de menselijke maat. Kwaliteit is er voor de mens en niet andersom. Wat ons betreft is risico- en kwaliteitsmanagement dynamisch, interessant en resultaatgericht. We houden dan ook niet op bij het certificaat. Daar begint het pas. Procesbeschrijving? Zinloos, als het niet tot verbetering leidt. En oplossingen aandragen, zonder het lef te hebben om ze ook te implementeren, is er bij ons niet bij.

Lees meer op onze website.