ZBR in ontwikkeling

Nieuwe-ZBR-nieuwsitem-200x155Achmea heeft sinds enkele jaren een leveranciers beoordelingsrichtlijn, waarbij criteria zijn gedefinieerd waaraan leveranciers van arbeidsgerelateerde zorg moeten voldoen: de ZBR. Door de samenwerking aan te gaan met leveranciers die aan de eisen van de ZBR voldoen, of die de intentie hebben om dit binnen een redelijke termijn te realiseren, wordt de klant van Achmea verzekerd van kwalitatief goede, effectieve en veilige zorg. Daarnaast worden zorgleveranciers door de ZBR gestimuleerd en in de gelegenheid gesteld om de organisatorische kwaliteit van de organisatie en het product te verhogen.

De ZBR is 5 jaar geleden ontwikkeld en 3 jaar geleden gewijzigd en geoptimaliseerd. In de afgelopen 3 jaar is de nodige feedback ontvangen van deelnemers en hebben de auditors uitgebreide ervaringen opgedaan met het reglement. Na drie jaar is het beeld ontstaan dat de inhoud van de beoordelingsrichtlijn robuust en praktisch toepasbaar is. Wel is er het inzicht dat de richtlijn in sommige gevallen aangepast moet worden op de ervaringen die de laatste jaren zijn opgedaan om zo beter aan te sluiten op de dienstverlening of de geleverde producten van de leverancier in kwestie. Tevens zijn onderwerpen aangescherpt op basis van recente (markt) ontwikkelingen en de vraag van opdrachtgevers. Het resultaat: Achmea Beoordelings Richtlijn (ZBR) versie 3.0.

Lees hier wat de belangrijkste wijzigingen zijn.

Vanaf april 2015 worden alle ZBR en ZBR Online audits getoetst tegen deze nieuwe richtlijn.