ZBR Online

Sommige klanten van Achmea wensen de samenwerking met eigen zorgleveranciers door te zetten. Binnen de polisvoorwaarden bestaat in een aantal gevallen hiervoor de mogelijkheid. Ondanks het feit dat deze leveranciers geen contract hebben met Achmea, dienen deze wel te voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn vastgelegd in de ZBR. De providers wordt dan gevraagd om een online vragenlijst in te vullen, gebaseerd op de volledige ZBR eisen.

Per januari 2015 noemen we de ZBR Light de ZBR Online.

abr-online