Effectiviteitsmeting

De effectiviteit van het product/de dienstverlening moet onderbouwd zijn met:

  • Gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek
  • Effectiviteitsmetingen in eigen praktijk
  • Effectiviteitsmetingen in samenwerking met Achmea

Effectiviteit wordt binnen deze context gedefinieerd als het resultaat van het product/de dienstverlening op de volgende dimensies: verzuim, werkvermogen, productiviteit, behandeleffect, zorgkosten en tevredenheid van deelnemers aan de dienstverlening.

De effectiviteitsmetingen uit eigen praktijk kunnen uitgevoerd worden door een voor-, tussen- en nameting, waarbij de resultaten de effectiviteit uit het wetenschappelijk onderzoek onderbouwen. De effectiviteitsmeting dient onderbouwd te zijn met wetenschappelijk onderzoek en dient afgestemd te zijn op de dienstverlening van de organisatie.