Omgang diversiteit aan diensten/producten/organisaties

In de afgelopen jaren hebben we gemerkt dat er een grote diversiteit is aan diensten, producten en organisaties die de ZBR aanvragen. We hebben veel feedback ontvangen op de match tussen de ZBR en de praktijk situatie van de aanvrager.

Veel voorkomende feedback:

  • “Onze organisatie biedt een eenmalige dienstverlening, een aantal vragen sluiten niet aan.”
    Dit is opgelost door een onderscheid te maken tussen eenmalige dienstverlening en dienstverlening dit uit meerdere onderdelen bestaat.
  • “Ik ben een ZZP’er, waardoor een aantal criteria niet van toepassing zijn.”
    Dit komt met name bij de ZBR Online aanvragen voor. Dit is opgelost door vragen over communicatie met medewerkers binnen de ZBR Online niet van toepassing te verklaren. Alle overige vragen zijn ook voor ZZP’ers van toepassing. Uiteraard met een aangepaste implementatie in de praktijk.
  • “We bieden een preventieve dienstverlening, effectiviteit is daardoor moeilijk te meten.”
    Dit is opgelost door verschillende dimensies van effectiviteit te hanteren. Een van deze moet onderbouwd zijn, ook voor preventieve dienstverlening moet dit mogelijk zijn.

De ZBR is in zijn geheel doorlopen en aangepast waar nodig, om er zoveel mogelijk voor te zorgen dat alle organisaties zich kunnen herkennen in de criteria en de vraagstelling. U zult begrijpen dat het lastig is en blijft om de ZBR specifiek aan te laten sluiten op alle soorten en maten dienstverlening en organisaties. Uit ervaring hebben we gemerkt dat het verhelderend werkt om de ZBR mondeling toe te lichten indien er vragen of onduidelijkheden zijn.

Heeft u vragen over een specifiek criterium en de invulling hiervan binnen uw organisatie dan kunt u contact opnemen met Michelle van Lierop per telefoon: 0252-547000 of per e-mail: info@qsn.nl. Wij lichten de criteria graag toe en helpen met de vertaling naar uw specifieke praktijksituatie.

Onderscheid eenmalige dienstverlening en dienstverlening bestaande uit meerdere onderdelen

Specifiek is onderscheid gemaakt tussen diensten/producten die een eenmalige inzet hebben en producten/diensten die uit meerdere onderdelen bestaan. De criteria binnen de onderdelen “Proces – Intake” en “Proces – Uitvoering” zijn hierop aangepast.
Voorbeelden eenmalige dienst: Arbeidsdeskundig onderzoek, training, leveren van autostoelen/otoplastieken.
Voorbeelden diensten die uit meerdere onderdelen bestaan: Coaching, psychologische begeleiding, sportmedische begeleiding, gezondheidstrainingen uit meerdere delen, etc.