Over welke gegevens hebben we het nu eigenlijk?

Binnen organisaties wordt met verschillende soorten gegevens gewerkt. Hoe deze gegevens beveiligd moeten worden, hangt mede af van de gevoeligheid van deze gegevens.

De Wet Bescherming Persoonsgegevens geeft een kader om op een goede manier om te gaan met persoonsgegevens. “Persoonsgegevens geven directe of indirecte informatie over een persoon. Deze persoon moet daarbij wel te identificeren zijn. Dit is geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet geeft regels ter bescherming van uw persoonsgegevens.”

Hieronder vallen onder andere:

· Alle gegevens over cliënten/patiënten/klanten (inclusief NAW gegevens).
· Medische gegevens.
· Personeelsdossier.

Naast de wettelijke bescherming van persoonsgegevens is het voor bedrijven ook cruciaal om bedrijfsvertrouwelijke gegevens te beschermen. Hieronder vallen onder andere:

· Rapportage aan opdrachtgevers (met of zonder geanonimiseerde cliënt data).
· Contracten (en SLA’s) met opdrachtgevers.
· Managementrapportage van uw eigen bedrijf.
· Notulen van overleggen (intern en met opdrachtgevers).
· E-mailuitwisselingen.

Bovenstaande voorbeelden lijken wellicht onschuldige informatie te bevatten, maar deze informatie kan zeer waardevol zijn voor concurrenten om meer te weten te komen over uw bedrijfsvoering of die van uw opdrachtgevers. U wilt dus niet dat deze gegevens op straat komen te liggen.

Informatie is gewoonweg geld waard in de huidige maatschappij. Onderschat de waarde van uw informatie niet!

Terug naar Gegevens zijn overal aanwezig.