Wat is het verschil tussen de ZBR en ISO/HKZ?

De ZBR is ontwikkeld, niet om een nieuwe normering in te voeren, maar eerder om aan te sluiten bij reeds bestaande kwaliteitsnormen waar een zorgleverancier zelf voor gekozen heeft. Als basis zijn belangrijke aspecten uit de internationale norm ISO 9001 en de nationale zorgstandaard HKZ overgenomen, te weten:

  • Het zekerstellen van klanttevredenheid
  • Het adequaat afhandelen en opvolgen van klachten
  • Een doelmatige procesbeheersing
  • Een plan-do-check-act cyclus van continu verbeteren

De ZBR is een vertaling van deze basisonderwerpen naar de praktijk van de leveranciers van Achmea. Deze basis is hiermee concreter gemaakt dan terug te vinden is in ISO 9001 en/of HKZ. Tevens heeft Achmea een aantal onderwerpen toegevoegd die zij relevant en belangrijk acht in de samenwerking met haar leveranciers.
Voorbeelden van toegevoegde onderwerpen zijn:

  • Identiteit en betrouwbaarheid van de organisatie
  • Omgaan met persoonlijke gegevens (informatiebeveiliging)
  • Effectiviteit en aantoonbaarheid van het product/de dienstverlening

Organisaties die reeds ISO 9001 en/of HKZ gecertificeerd zijn, zullen op een aantal punten merken dat het geïmplementeerde kwaliteitssysteem helpt om aan de ZBR criteria te voldoen. Echter blijven belangrijke criteria onbeantwoord binnen de kaders van ISO 9001 en/of HKZ, waarop de ZBR een belangrijke toevoeging vormt voor Achmea.